FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचारः

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

चालु आ.ब. २०७७/०७८ को संक्षिप्त खर्च विवरण ।

७७/७८ 07/15/2021 - 20:59

वार्षिक विकास कार्यक्रम-२०७८

७७/७८ 07/11/2021 - 17:27 PDF icon वार्षिक विकास कार्यक्रम-२०७८.pdf

आ.ब. २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/22/2021 - 16:25 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम ०७८।३।७ final.pdf

आ.व. २०७८/७९ को बजेट निर्माणको चरणमा प्राप्त अमुल्य सुझाव तथा सल्लाहहरु

७७/७८ 06/18/2021 - 11:12 PDF icon Sujhab नीति तथा कार्यक्रम.pdf

वार्षिक विकास कार्यक्रम, 2076-077

७६/७७ 07/20/2018 - 13:44 PDF icon वार्षिक विकास कार्यक्रम, 2076-077.pdf

विनियोजन ऐन-२०७५

७५/७६ 07/18/2018 - 10:05 PDF icon Biniyojan Ain 2075-76.pdf

बजेट तथा कार्यक्रम २०७५/७६

७५/७६ 07/17/2018 - 17:16 PDF icon Budget Baktavya Isma_2075.76.pdf

इस्मा गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम–२०७५

७५/७६ 07/17/2018 - 10:16 PDF icon Policy and Program of isma 075-76.pdf

आर्थिक ऐन २०७५/७६

७५/७६ 07/17/2018 - 10:15 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.७६.pdf

इस्मा गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम–२०७४

७३/७४ 02/14/2018 - 16:09 PDF icon Policy and Program of isma 074-75_final.pdf