FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचारः

तपाईंहरुलाई इस्मा गाउँ कार्यपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ?

धेरै राम्रो
9% (8 votes)
राम्रो
19% (16 votes)
ठिकै
22% (19 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
15% (13 votes)
धेरैनै सुधार गर्नुपर्ने
34% (29 votes)
Total votes: 85