FAQs Complain Problems

तपाईंहरुलाई इस्मा गाउँ कार्यपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ?

धेरै राम्रो
13% (14 votes)
राम्रो
17% (18 votes)
ठिकै
21% (23 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
15% (16 votes)
धेरैनै सुधार गर्नुपर्ने
34% (36 votes)
Total votes: 107