FAQs Complain Problems

तपाईंहरुलाई इस्मा गाउँ कार्यपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ?

धेरै राम्रो
11% (8 votes)
राम्रो
21% (15 votes)
ठिकै
27% (19 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
14% (10 votes)
धेरैनै सुधार गर्नुपर्ने
26% (18 votes)
Total votes: 70