FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचारः

तपाईंहरुलाई इस्मा गाउँ कार्यपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ?

धेरै राम्रो
10% (7 votes)
राम्रो
22% (15 votes)
ठिकै
28% (19 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
15% (10 votes)
धेरैनै सुधार गर्नुपर्ने
24% (16 votes)
Total votes: 67