FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वार्षिक विकास कार्यक्रम २०८०/०८१ ८०/८१ 09/22/2023 - 11:08 PDF icon वार्षिक विकास कार्यक्रम २०८०.०८१ .pdf
आ.व. २०७९।०८० को वार्षिक समिक्षा । ८०/८१ 08/20/2023 - 05:29 PDF icon वार्षिक समिक्षा २०७९।०८०.pdf
सेवा प्रतिको सन्तुष्टि सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७९।०८० ७९/८० 06/29/2023 - 05:29
आ.व. २०७८।०७९ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन । ७९/८० 04/16/2023 - 19:29 PDF icon लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७९।०८०.pdf
एकीकृत घुम्ती शिविर प्रगति प्रतिबेदन ७९/८० 04/13/2023 - 16:23
संगठन तथा व्यवथापन सर्वेक्षण प्रतिबेदन, २०७८ ७८/७९ 07/25/2022 - 16:14 PDF icon संगठन तथा व्यवथापन सर्वेक्षण प्रतिबेदन २०७८.pdf
इस्मा गाउँपालिका द्वारा प्रकाशित वार्षिक भित्ते पात्रो २०७८ ७७/७८ 05/18/2021 - 20:48 PDF icon Isma Gaupalika Calendar 2078 FDDD.pdf
कोभिड-१९ को संक्रमणको जोखिमको कारण लकडाउन बाट विपदमा परेका परिवारको विवरण तथा राहत पाउने लाभग्राहीको विवरण ७६/७७ 04/11/2020 - 19:25 PDF icon राहत लाभग्राहि इस्मा गाउँपालिका.pdf
आविधक गाउँ विकास योजना (आ.व (२०७५/०७६– २०७९/२०८०) ७५/७६ 09/26/2019 - 15:39 PDF icon Inner_Isma_Ga_Pa_Design_27_Poush_2075.pdf
इस्मा गाँउपालिकाकाे प्रोफाइल ७४/७५ 09/26/2019 - 15:32 PDF icon Isma profile 2074 Final.pdf