FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सडक मर्मत तथा मर्मतमर्ता व्यवस्थापन कार्यविधी 2076 ७६/७७ 08/20/2020 - 16:20 PDF icon सडक मर्मत तथा मर्मतमर्ता व्यवस्थापन कार्यविधी 2076.pdf
बजेट २०७७-०७८ ७७/७८ 07/15/2020 - 12:21 PDF icon Budget Isma speech 2077-78.pdf
कोभिड-१९ को संक्रमणको जोखिमको कारण आवागमन निषेध ( लकडाउन ) बाट विपद्मा परेका परिवारको लागि राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 04/03/2020 - 14:29 PDF icon कोभिड १९ राहत मापदन्ड.pdf
साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७६ ७५/७६ 03/04/2020 - 11:45 PDF icon साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी.pdf
विपद जोखीम व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७५/७६ 07/22/2019 - 13:24 PDF icon विपद जोखीम व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 07/03/2019 - 12:28 PDF icon आर्थिक ऐन 2076.pdf
विपद जोखीम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/30/2019 - 18:01 PDF icon विपद जोखीम व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf
कृषिसेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ ७५/७६ 03/05/2019 - 11:55 PDF icon 31 कृषिसेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 02/18/2019 - 14:27 PDF icon न्यायीक समिती उजुरी व्यवस्थापन कार्यविधी.pdf
पशुसेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ ७५/७६ 02/16/2019 - 11:51 PDF icon 30 पशुसेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५.pdf

Pages