FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उपभोक्ता समिती गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 03/29/2018 - 11:23 PDF icon 18 उपभोक्ता समिती गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
सामुदायिक विद्यालय तथा बालविकास केन्द्रहरुलाई प्रदान गरिने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 03/27/2018 - 11:12 PDF icon 17 सामुदायिक विद्यालय अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ - Copy.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 03/26/2018 - 15:11 PDF icon 16 स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
“घ” वर्गको निर्माण ब्याबसायी इजाजत सम्बन्धि कार्यबिधि, २०७४ ७४/७५ 03/26/2018 - 14:57 PDF icon 15 “घ” वर्गको निर्माण ब्याबसायी इजाजत सम्बन्धि कार्यबिधि, २०७४.pdf
इस्मा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन –२०७४ ७४/७५ 02/23/2018 - 13:32 PDF icon इस्मा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन –२०७४.pdf
आर्थिक ऐन इस्मा गाउँपालिका, २०७४ ७४/७५ 02/23/2018 - 13:24 PDF icon आर्थिक ऐनको नमुना इश्मा गाउँपालिका.pdf
शिक्षा नियमावली, २०७४ ७४/७५ 02/19/2018 - 11:11 PDF icon 14 शिक्षा नियमावली, २०७४.pdf
इस्मा गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ ७४/७५ 01/29/2018 - 12:09 PDF icon 13 इस्मा गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४.pdf
इस्मा गाउँपालिका पदाधिकारी सेवा तथा सर्त सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 01/29/2018 - 11:02 PDF icon 12 इस्मा गाउँपालिका पदाधिकारी सेवा तथा सर्त सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 01/27/2018 - 11:17 PDF icon 11. आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf

Pages