FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण कार्यविधी, २०७५ ७५/७६ 12/12/2018 - 15:17 PDF icon अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण कार्यविधी.pdf
ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 11/27/2018 - 11:26 PDF icon 27 ज्येष्ठ नागरिक परिचय(पत्र वितरण निर्देशिका, २०७४.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/25/2018 - 18:06 PDF icon 26 विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रसञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/25/2018 - 15:12 PDF icon 25 आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रसञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
रातो माटो ब्यबस्थापन कार्यबिधि, २०७५ ७५/७६ 09/24/2018 - 11:26 PDF icon 24 रातो माटो ब्यबस्थापन कार्यबिधि, २०७५.pdf
करार शिक्षक तथा सहयोगी कार्यकर्ता छनोटका लागि कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/31/2018 - 11:26 PDF icon 23 करार शिक्षक तथा सहयोगी कार्यकर्ता छनोटका लागि कार्यविधि, २०७५.pdf
मर्मत सम्भार सञ्चालन कार्यविधि,२०७५ ७४/७५ 07/12/2018 - 11:12 PDF icon 22 मर्मत सम्भार सञ्चालन कार्यविधि,२०७५.pdf
इस्मा गाउँपालिकाको खरिद सम्बन्धि नियमावली, २०७५ ७४/७५ 07/12/2018 - 10:25 PDF icon 21 इस्मा गाउँपालिकाको खरिद सम्बन्धि नियमावली, २०७५.pdf
करारमा प्रविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 04/18/2018 - 13:09 PDF icon 19. करारमा प्रविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 04/07/2018 - 13:38 PDF icon 20 एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४.pdf

Pages